Fintechy działają w sieci. Ale musimy na nie uważać.

Wyniki badań były omawiane”przedstawione w czasie 28. Forum Ekonomicznego w Krynicy. Brało w tym wydarzeniu udział 170 podmiotów funkcjonujących na rynku finansowym w oparciu o nowe technologie. O fakcie, z jakiego powodu lokalnym fintechom daleko do statusu rekinów biznesu, dyskutowano…