Fintechy działają w sieci. Ale musimy na nie uważać.

Wyniki badań były omawiane”przedstawione w czasie 28. Forum Ekonomicznego w Krynicy. Brało w tym wydarzeniu udział 170 podmiotów funkcjonujących na rynku finansowym w oparciu o nowe technologie. O fakcie, z jakiego powodu lokalnym fintechom daleko do statusu rekinów biznesu, dyskutowano…
Co to jest kurs walutowy? Czym się różni deprecjacja od dewaluacji waluty?

Kurs walutowy to wartość pieniądza obcej określona w walucie lokalnej. Inaczej mówiąc, jest to określenie, jak dużo jednostek waluty krajowej należy wydać, aby zakupić jednostkę waluty innego kraju.  DEWALUACJA – Wykonana z inicjatywy władz monetarnych (obniżka kursu pieniądza danego kraju,…