Co to jest kurs walutowy? Czym się różni deprecjacja od dewaluacji waluty?

Kurs walutowy to wartość pieniądza obcej określona w walucie lokalnej. Inaczej mówiąc, jest to określenie, jak dużo jednostek waluty krajowej należy wydać, aby zakupić jednostkę waluty innego kraju.  DEWALUACJA – Wykonana z inicjatywy władz monetarnych (obniżka kursu pieniądza danego kraju,…