Co to jest kurs walutowy? Czym się różni deprecjacja od dewaluacji waluty?

Co to jest kurs walutowy? Czym się różni deprecjacja od dewaluacji waluty?

Kurs walutowy to wartość pieniądza obcej określona w walucie lokalnej. Inaczej mówiąc, jest to określenie, jak dużo jednostek waluty krajowej należy wydać, aby zakupić jednostkę waluty innego kraju. 

DEWALUACJA – Wykonana z inicjatywy władz monetarnych (obniżka kursu pieniądza danego kraju, w stosunku do wartości innych walut. Jej celem staje się podniesienie konkurencyjności lokalnych zakładów produkcyjnych, z racji tego że czyni ona ich artykuły tańszymi poza granica. Rezultaty dewaluacji będą krótkotrwałe, bowiem wpływają na podniesienie inflacji (droższe stają się towary z importu). Ponadto dewaluacja zrealizowana w konkretnym państwie, motywuje pozostałe kraje, które są najważniejszymi partnerami handlowymi, do przeprowadzenia dewaluacji w celu uchronienia swoich rynków.

DEPRECJACJA- Będzie to zjawisko obniżenia się mocy nabywczej pieniądza. Na rynku krajowym deprecjacja objawia się ograniczeniem liczby produktów i usług, jakie można nabyć za określoną kwotę. Z reguły będzie ona efektem inflacji. Na rynku zagranicznym przy warunkach płynnego kursu pieniądza deprecjacja objawia się obniżeniem ceny określonej waluty w odniesieniu do wielu innych walut. Zjawiskiem odwrotnym w tym przypadku jest aprecjacja waluty.

APRECJACJA – wzrost ceny produktu lub uslugi. Definicja używana szczególnie w stosunku do podniesienia ceny waluty lokalnej względem waluty zagranicznej w sytuacji niestabilnych wartości walut (jest on regulowany poprzez rynek). Będzie oznaczało to wzrost siły nabywczej danego pieniądza w rozliczeniach międzynarodowych[1]. Aprecjacja pieniądza jest zazwyczaj konsekwencją deflacji. W systemie stałego kursu walutowego podniesienie wartości waluty krajowej określa się rewaluacją.Pozytywnym efektem aprecjacji będzie wzrost siły nabywczej jednostki walutowej krajowej, spadek kosztów obsługi zadłużenia zagranicznego i ograniczenie presji inflacyjnej na skutek spadku ofert cenowych dóbr zagranicznych. Przykre skutki aprecjacji to przede wszystkim pogorszenie cenowej konkurencyjności towarów eksportowanych i podniesienie kosztów pracy w stosunku do kosztów pracy w innych krajach.Zjawiskiem odwrotnym do aprecjacji staje się deprecjacja.