Inni raka leczą. Polacy na raka umierają

Inni raka leczą. Polacy na raka umierają

Nowotwór gruczołu prostaty da się zwalczyć lekiem na nowotwór piersi, za to środek na czerniaka złośliwego może być efektywny przy leczeniu raka jelita grubego. Przy założeniu, że sprawdzi się, jakiego typu mutacja spowodowała raka u pacjenta. Jakby nasi lekarze byli w stanie badać tak, jak lekarze z Ameryki, ludzie z rakiem mogliby uniknąć groźnego dla zdrowia leczenia, chociażby stosowanej w zasadzie na chybił chemii. Dużej grupie z nich uratowałoby życie.

Rewolucja w onkologii

W zasadzie jeszcze niedawno określało się nowotwory zależnie od narządów, jakie obejmowały. Diagnozowano nowotwory piersi, mózgu, jelita cienkiego bądź jajnika. Dzisiaj wiemy, iż to nie tylko lokalizacja, lecz w pierwszej kolejności występowanie odpowiednich mutagenów powoduje, że dany medykament będzie mógł okazać się skuteczny lub nie. Foundation Medicine w Cambridge analizuje przekazane fragmenty tkanki nowotworowej ludzi z całego świata analizując przy okazji mnóstwo genów, które mogą mieć udział w rozwijaniu się guzów. Dla każdego człowieka opracowuje indywidualny raport ukazujący zdobytą wiedzę w zakresie znalezionych zmian genomowych oraz wskazówki, jakiego typu środki i z jakiego powodu należy zastosować w tym konkretnym przypadku.

U 20 letniej Amerykanki Corey Wood raka płuc wykryto 14 dni po fakcie, jak przebiegła bieg półmaratonowy. Dziewczyna pozostawała w świetnej formie oraz nie widać było żadnych skutków choroby. Podczas wizyty u lekarza okulistyki na jaką poszła jedynie po receptę na soczewki przekazała lekarzowi, iż ma świetlne błyski w oczach. Ten polecił kompleksowe badania, podczas jakich znaleziono guzy w płucu, węzłach chłonnych jak również miejsca przerzutów w kościach. Okazał się to guz płuca w wysokim czwartym stadium. Zdawało się, iż jedynym wyjściem leczenia będzie długotrwała oraz niszcząca chemioterapia. Jej lekarz wysłał jednakże materiał z guza do testów profilowania genomowego. Odkryto, że guza wywołała mutacja genów ROS1 oraz istnieje na ten rodzaj mutacji celowane lekarstwo. Zadziałało. W dzisiejszych czasach płuca Corey Wood pozostają zdrowe. Cud? Zdecydowanie nie, to możliwości medycyny spersonalizowanej.

Terapia celowana

Przebadanie mutacji znajdujących się w tkance nowotworowej u leczonej osoby a także dobór dobrej terapii do danej mutacji – to innowacyjne nastawienie do zwalczania raka. Lekarz Mike Pellini prezes Foundation Medicine w Cambridge w Massachusetts, jaka owe analizy realizuje ocenia, iż tym sposobem pacjent może liczyć na bezpieczny lek w niezbędnej dawce nacelowany na określony cel. Od momentu wysłania materiałów do przysłania raportu upływa około 14 dni. By przeprowadzić test potrzebna będzie niewielka ilość tkanki nowotworowej. Będzie mogła to zostać tkanka pobrana ówcześnie do analizy histopatologicznej. Efekt analizy ukazuje dane o ważnych dla przebiegu terapii zmianach genomowych, ewentualnych terapiach celowanych, możliwych badaniach w warunkach klinicznych prowadzonych nad lekami, które są w stanie pomóc. Taka wiedza umożliwia lekarzowi znaleźć najodpowiedniejsze leczenie.